آموزشی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

 

اعزام کارشناسان از طریق گارانتی در کوتاه ترین مدت از زمان شروع ارسال محصولات این شرکت به عنوان اولین قدم در ارائه خدمات مورد نیاز صورت گرفته است.
در پی درخواست کتبی از سوی مشتریان برای انطباق شرایط درخواستی در قالب گارانتی نیازمندی‌ها و شرایط استاندارد برای نصب و راه اندازی، تکنسین اعزام شده و عملیات راه اندازی بلافاصله صورت می‌گیرد. در طول فرآیند راه اندازی تجهیزات، تکنسین اعزام شده کار با تجهیزات و موارد نیاز برای مشتریان را نیز آموزش می‌دهد.
اعزام کارشناسان از طریق گارانتی در کوتاه ترین مدت از زمان شروع ارسال محصولات این شرکت به عنوان اولین قدم در ارائه خدمات مورد نیاز صورت گرفته است.
در پی درخواست کتبی از سوی مشتریان برای انطباق شرایط درخواستی در قالب گارانتی نیازمندی‌ها و شرایط استاندارد برای نصب و راه اندازی، تکنسین اعزام شده و عملیات راه اندازی بلافاصله صورت می‌گیرد. در طول فرآیند راه اندازی تجهیزات، تکنسین اعزام شده کار با تجهیزات و موارد نیاز برای مشتریان را نیز آموزش می‌دهد.

لازم به ذکر است که در صورت فاصله زمانی بین خرید تجهیزات و راه اندازی آنها بیش از شش ماه باشد، این تجهیزات با تکنسین‌های خدمات پس از فروش قبل از راه اندازی سرویس خواهند شد. تحت این شرایط، فیلترهای تصفیه آب، روغن و بلبرینگ‌های برقی با دریافت هزینه جایگزین خواهند شد.